Üleskutse: keskkonnategu 2009

Internetis levib selline info:

Konkursi Aasta Keskkonnategu eesmärk on tunnustada keskkonnakaitse,
-teavituse ja -teadlikkusega silmapaistnud tegusid ning selgitada kõige
keskkonnasõbralikumad organisatsioonid. Konkursil saavad osaleda
üksikisikud, asutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused,
samuti laste- ja noorteprojektidega tegelevad keskkonnaühendused.

Konkursil jagatakse auhindu kolmes alakategoorias:
1. Keskkonnategu- osalevad keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud
projektid ja tegevused;
2. Keskkonnateoke – osalevad lastele suunatud keskkonnateadlikkuse
projektid;
3. Keskkonnategija – saavad kandideerida organisatsioonid/ettevõtted,
kes on pingutanud ja investeerinud keskkonnasaaste vähendamiseks,
propageerivad keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja/või teadvustavad
avalikkuses säästvat arengut.

Konkursil osalemiseks tuleb täita asjakohane ankeet ning täidetud
ankeet edastada hiljemalt 21. oktoobriks Keskkonnamisnisteeriumisse
e-posti aadressil keskkonnategu@envir.ee või tavalise postiga aadressil
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, märksõna: „Aasta Keskkonnategu 2009“.

Täpsema informatsiooni leiate www.envir.ee/keskkonnategu ning   http://www.envir.ee/1101939.