Seminarisari “Mis on arengu mõte?”

Jätkub seminarisari “Mis on arengu mõte?”

Kas keskkonda ja sotsiaalseid probleeme arvesse võttev majandus on võimalik? Millised muutused on majanduses toimumas ja mida need kaasa toovad?

Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema kolmandas seminaris sarjast  Mis on
arengumõte?  Seekord alapealkirjaga  Majanduse seos arenguga

Teisipäeval, 8. veebruaril räägivad säästva arengu valguses muutuvast
majandusest, selle võimalustest ning tagajärgedest Tõnu Roolaht Tartu
Ülikoolist ning sotsiaalne ettevõtja Riinu Lepa. Pärast ettekandeid
modereerib arutelu Kadri Kalle. Seminar toimub EMÜ peahoones (Kreutzwaldi 1a, Tartu) ruumis 104, algab 18.15 ja kestab kaks tundi.

Seminarisarjai “Mis on arengu mõte?” on oodatud kõik huvilised kuulama,
kaasa mõtlema, küsima. Erinevad kõnelejaid räägivad mitmete nurkade alt,
kuidas arengut saab mõista, mis selleks vajalik on ning milline areng saab
ajas olla kestev ja jätkusuutlik.

Rohkem infot:
www.emu.ee/rohelineylikool/tegevused

http://www.emu.ee/rohelineylikool/tegevused

Kadri Kalle
tel: +3727313038