Jäätmetekke vähendamise nädala sündmused Kiviõlis ja Laagris

2012 aastal koordineeris Keskkonnaministeeriumi poolt algatatud Jäätmetekke Vähendamise nädalat Teeme Ära! meeskond. 17. – 25. novembrini toimunud sündmusterohkes üritustesarjas osales kümneid erinevaid asutusi, nende hulgas ka mitmeid haridusetempleid. Ägedaid tegevusi viidi läbi nii kõige pisemate mudilastega kui ka vanemate lastega. Õpetajad väidavad ühest suust, et keskkonnateemad lähevad lastele korda küll. Rääkisin põhjalikumalt Kiviõli I keskkooli 7A klassi juhataja Helena Kivestuga ning Veskitammi lasteaia õppealajuhataja Tiia Hämarsaluga.

Lastevanemate meisterdustest näitus Veskitammi lasteaias, Laagris

Kiviõli I Keskkool on Kiviõli ainuke eestikeelse õppekeelega gümnaasium (linnas on ka venekeelne kool), kus õpib ca 300 õpilast. Jäätmetekke nädalast räägib õpetaja Helena Kivestu, kelle klass viis kilekotid teisele ringile. 

Millega tegelesid lapsed Kiviõli I Keskkoolis? Kiviõli I Keskkooli 7.a klass tegeleb loovtööprojektiga „KILEKOTT TEISELE RINGILE“, mis haakub hästi jäätmetekke vähendamise nädala ideega. Meie projekti peamine eesmärk on panna õpilasi mõtlema keskkonna hoidmisele ning ressursside arukale kasutamisele. Tegevused algasid jäätmetekke vähendamise nädalal 19. novembril, mil õpilased tutvustasid oma projekti eesmärki ja tegevusi kõikides klassides. Kutsusime koolikaaslaseid nädala jooksul koguma kodus saia ja leiva kilekotte ning need 26. – 30. nov. kooli kogumiskasti tooma. Saia-ja leivakotid valisime kogumiseks seepärast, et tavaliselt neid kotte ei kasutata korduvalt ning reeglina visatakse olmejäätme konteinerisse, mida tõestas ka meie lühike vestlus ja arutelu igas klassis.

Mis projekti tulemusena juhtuma hakkab? Kogutud kottidega püüame visualiseerida lastele kilemassi, mis satub loodusesse, kuid mis kokku korjates oleks hea algmaterjal uue loomisel. Kogutud kilekottidest hakkame valmistama õuesõppe klassi jaoks istumisaluseid, vaipu ja poekotte. Projekti käigus uurivad lapsed, kuidas on Kiviõli linnas organiseeritud jäätme sorteerimine, plaanis on külastada ka AS Ragn-Sells’. Lisaks viiakse läbi ankeetküsitlus õpilaste kodudes, eesmärgiga uurida, kui levinud on taaskasutuse mõtteviis ja käitumine.

Kiviõli spordipoisid kogutud kilekotihunnikus

Kuidas hindate ettevõtmises osalemise aktiivsust? Esimese positiivse tagasiside saime juba teisel nädalal, kui korjasime kilekottide kogumiskastid ära. Inimesed hakkasid uurima, kas võib veel kodust kilekotte tuua. See näitab, et mõtteviis ja tahe keskkonnasõbralikuks käitumiseks on olemas, puudu on aga tingimused. Ühe nädalaga kogusime väikeseid saia- ja leivakotte 70 liitrise prügikoti täis, mis näitab, et osavõtt oli aktiivne ja kogus oli täiesti arvestatav.

Täielik kokkuvõte projektist ja esitlus tulemustest valmib kevadeks. Tutvustame seda nii koolikaaslatele kui lastevanematele. Kui oleme vähemalt väikest osa inimestest suutnud panna taaskasutusele ja keskkonna hoidmisele mõtlema, või vähemalt meeldetuletanud olulist teemat, millele kiputakse mugavusest käega lööma, on meie ettevõtmine end igati õigustanud, rääkimata muidugi laste saadud vahetust kogemusest – planeerida, organiseerida, läbi viia, esitleda ja teha järeldusi. Lapsed õpivad kindlasti tulemuslikumalt läbi aktiivse osalemise ja isikliku kogemuse. Keskkonnateema puudutab kõiki inimesi ühtemoodi ja kindlasti läheb see ka kooliõpilastele korda, tuleb vaid mõelda, kuidas saavad nad ise tunda, et nendest ka oleneb midagi.

 Helena, mis on sinu isiklik seos keskkonnateemadega? …peast roheline veits.

Veskitammi lasteaed on üsna nooruke lasteasutus Laagri alevikus. Infot lasteaias toimunud huvitavatest taaskasutuse ja uuskasutuse sündmustest jagab õppealajuhataja Tiia Hämarsalu. 

Kas jäätme- ja keskkonnateemad on teie lasteaia jaoks midagi seninägematut? Rühmades toimub prügi sorteerimine aastaringselt, kuhu on kaasatud ka lapsed. Meie lasteaia õpetajad on kõik oma erialal kvalifitseeritud spetsialistid ning keskkonna teemade käsitlemine on õpetajatele tegevus, kuhu lapsed hästi kaasa tulevad. Keskkonnateemad on lasteaiaelus plaanipärased. Laps õpib tundma sotsiaalset-, tehis- ja looduskeskkonda. Õpib tundma inimese mõju loodusele. Keskkonnateemade läbimisel on eesmärgiks, et laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Jäätmetekke vähendamise nädala tegevustes osales: 118 last, 12 pedagoogi, 18 peret.

Kempsurullidest loomad

Millega tegelesid lapsed Veskitammi lasteaias? Rühmades toimusid terve nädala jooksul meisterdamised jääkmaterjalidest (vanad ajakirjad, ajalehed, värvilise paberi jäägid, „paberhundi“ purustatud paber, wc paberirullid, kork- ja plastmaterjalist pudelikorgid, plastpudelid, kanga tükid, lõngajupid jne). Valmisid järgmised asjad/vahendid: lepatriinud, liblikad, öökullid, binoklid, pilt „Inimene“, pabermassist seinapilt, jäätmepaberi korv, plastpudeli siilid, kaunistustega laste riiete kotid jn

Keda peale laste kaasati? Materjalide kogumisel olid abiks lasteaia personal, lapsed ja lapsevanemad. Lapsevanemaid kaasati nii jääkmaterjalidest mänguasjade valmistamisse kui ka neist näituse korraldamisse. Samuti korraldati “Anna ära!” üritus, kuhu vanematel oli võimalik tuua kasutatud lasteriideid ja -jalanõusid. Rühma töötajad paigutasid asjad lasteaia saali alustele. Õhtul oli vanematel võimalus asju võtta.

Anna ära! laat Veskitammi lasteaias

Mis Veskitammi lasteaias varem keskkonnavaldkonnas tehtud on? Eelnevalt on vaadatud jäätmeteavitusprojekti „Üks müts“ etendust „Prügihunt ja Superjänes“, mis jutustas loodushoiust ja ökoloogilisest mõtlemisest. Etendus toimus meie lasteaias 2011. aasta märtsis ning seda vaatasid nelja rühma 4.-7.aastased lapsed. 2012 a. septembris kutsuti Puhhi 6.-7.aastased lapsed etendust „Prügihunt ja Superjänes“ vaatama Laagri Kooli saali.

 

Loo pani kokku: Helene